цахилгаан соронзон долгион
огторгуйд бүрэн хурдтай тарж байгаа цахилгаан соронзон орон цахилгаан соронзон долгионы хурд тарж байгаа орчны шинж чанараас хамаардаг