цахилгаан реактор
богино холбооны гүйдлийг хязгаарлах, сүлжээнд богино холбоо гарсан үед хуваарилах байгууламжийн түгээгүүрт хүчдэлийг зохих түвшинд барьдаг индукцийн дэлгэрэнгүй...

цахилгаан реакторыг цахилгаан шугам сүлжээний хүчдлийн түвшинг заагдсан хэмжээнд барих зорилгоор хэрэглэнэ.

тосон реактор, хуурай реактор

Зочин 2016-02-02 21:38:36