цахилгаан индүү
цахилгаан гүйдлийн хүчээр халах индүү