цахилгаан гэрэл
цахилгаан гүйдлийн хүчээр асах гэрэл

Цахилгаан гүйдлийн үйлчлэлээр гэрэл гаргах хэрэгсэл

Цахилгаан гэрэлийн хороо

Зочин 2016-02-02 21:49:01