ЦАРЦМАГ II

Ээзгий зэргийг шар тосонд хольж царцаасан идээ.

Ижил үг:

ЦАРЦМАГ I