ЦАРЦМАГ I

Царцааж хийсэн нимгэн хавтгайвтар цавуу.

Ижил үг:

ЦАРЦМАГ II