ЦАРИЛ

Газар, шороо, чулуу зэргийг ухах, онгилох, сэндчих үзүүр бүхий төмөр зэвсэг: төмөр царил (төмрөөр дэлгэрэнгүй...

төмөр царил төмрөөр хийсэн царил
царил зээтүү газар шороо зэргийг ухах, онгилох үзүүртэй төмөр зэвсэг