ЦАРИУН

1. Хүний зан байдал дээрэнгүй, мэдэмхий, давлиун: цариун зантай (давлиун зантай);


2. [шилжсэн] Хэлэмгий: цариун хүн (а. Хэлэмгий; б. Омгорхог, бардам, давруу зантай хүн).

Сэргэг хурц

цариун залуу

Зочин 2016-12-22 13:40:50


ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠦᠨᠳᠡᠷ ᠳᠠᠭᠤᠨ

ᠴᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ

Зочин 2016-12-22 13:48:56