ЦАРУУ

1. Юмыг царж боддог, нямбай, хэрсүү хүн: царуу бодолтой хүн (юмыг ухаж боддог хэрсүү хүн);


2. Юмаа гамтай зардаг, гар чангатай, эд юмандаа нэлээд хатуу, тооцоотой ханддаг: царуу хүн (гар чангатай, харамч хүн).