ЦАРЛАХ I

1. Цасан дээр нимгэн мөс бүрхэж хөлдөх, цар тогтох: цас царлах (цасан дээр цар тогтох);


2. Гаансны толгойд тогтсон бохийг арилгах, цэвэрлэх: гаанс царлах (гаансны толгойд тогтсон үнс, бохийг арилгах, цэвэрлэх);
3. Тогооны ёроолд хөө тогтож дагшрах: тогооны ёроолд хөө царлах (тогооны ёроолд хөө тогтож дагшрах).

цас царлах цасан дээр цар тогтох
гаанс царлах гаансны толгойд тогтсон үнс, бохийг арилгах, цэвэрлэх
тогооны ёроолд хөө царлах тогооны ёроолд хөө тогтож дагшрах
Ижил үг:

ЦАРЛАХ II