ЦАРМАХ

Адуу урд хөлөөрөө шороо, цас, өвсийг цавчлах: цас цармах (морь мал хөлөөрөө цас цавчлах), дэлгэрэнгүй...

цас цармах морь мал хөлөөрөө цас цавчлах
шороо цармах морь мал хөлөөрөө шороо ухах, цавчлах