ЦАРИЛДАХ

Юмыг царилаар ухах, бутлах: мөс царилдах (мөсийг царилаар бутлах).