ЦАРДУУЛЛАГ

Цардуул ихтэй, цардуул ихээр агуулсан.