ЦАРДУУЛТ

Цардуул бүхий: цардуулт мөхлөг (нөөцлөгч эдийн эсийн доторх цардуул нийлэгжиж хуримтлагдах мөхлөгт дэлгэрэнгүй...