ЦАЙВАЛЗАХ

1. Цагаандуу, цайвар өнгөтэй юмны гялалзан харагдах: голын ус сарны гэрэлд цайвалзах (голын ус сарны дэлгэрэнгүй...


2. Юмны өнгө байдал хуйсганах, тогтворгүйтэх: тэнгэр цайвалзах (цаг агаар тогтворгүйтэн хуйсганах);
3. [шилжсэн] Хүний, уурлаж хялмалзан муухай харах, аашлах: цайвалзсан зантай (тогтворгүй, хуйсгануур зантай)-Хүүхэн цайвалзаад дэлгэрэнгүй... Яриа.

голын ус сарны гэрэлд цайвалзах голын ус сарны гэрэлд гялалзан харагдах
тэнгэр цайвалзах цаг агаар тогтворгүйтэн хуйсганах
цайвалзсан зантай тогтворгүй, хуйсгануур зантай