ЦАЙВАР

Өнгөний гүн биш, гүехэн, цайруудуу гэгээн нь: цайвар алт (чанараар муу алт), цайвар дэлгэрэнгүй... (өнгө нь гундах, цайвгар болох), цайвар бор морь (цагаан дээр бүдэг хөх сортой морь), цайвар ногоон (гүн биш ногоон), цайвар саарал (үнсэн саарал), цайвар тугалга (цагаан тугалга), цайвар улаан (тод биш улаан), цайвар улаан толгой [ургамал] (нарийхан урт үндэслэг иштэй, хөвөө ба ар талдаа жижиг өргөслөг үстэй, олон наст өвслөг ургамал, цэцэг нь дэлгэрэхдээ шаравтар ногоон байснаа сүүлдээ шар болдог), цайвар харгана [ургамал] (иш шулуун, олон нарийн урт мөчиртэй, гялгар хүрэн дурстай, навч жижиг, шар цэцэг дэлгэрдэг нэг зүйл харгана; бургана), цайвар хөрс (ялзмаг багатай, шим тэжээлээр дутмаг хүчиллэг хөрс: үнслэг хөрс), цайвар чулуу (устай цахиурын давхар ислээр бүрдсэн талст бус эрдэс, өндгөн цагаан, уураг чулуу), цайвар шар (цагааны хувь хольц ихтэй шар), цайвар ширэм (огтлоос нь цайвар харагддаг ширэм: зөөлөвтөр учраас амархан зорогддог, цутгуурт өргөн хэрэглэнэ), цайвар ягаан (тод биш гүехэн ягаан).

цайвар алт чанараар муу алт
цайвар болох өнгө нь гундах, цайвгар болох
цайвар бор морь цагаан дээр бүдэг хөх сортой морь
цайвар ногоон гүн биш ногоон
цайвар саарал үнсэн саарал
цайвар тугалга цагаан тугалга
цайвар улаан тод биш улаан
цайвар улаан толгой нарийхан урт үндэслэг иштэй, хөвөө ба ар талдаа жижиг өргөслөг үстэй, олон наст өвслөг ургамал, цэцэг нь дэлгэрэхдээ шаравтар ногоон байснаа сүүлдээ шар болдог
цайвар харгана иш шулуун, олон нарийн урт мөчиртэй, гялгар хүрэн дурстай, навч жижиг, шар цэцэг дэлгэрдэг нэг зүйл харгана бургана
цайвар хөрс ялзмаг багатай, шим тэжээлээр дутмаг хүчиллэг хөрс үнслэг хөрс
цайвар чулуу устай цахиурын давхар ислээр бүрдсэн талст бус эрдэс, өндгөн цагаан, уураг чулуу
цайвар шар цагааны хувь хольц ихтэй шар
цайвар ширэм огтлоос нь цайвар харагддаг ширэм зөөлөвтөр учраас амархан зорогддог, цутгуурт өргөн хэрэглэнэ
цайвар ягаан тод биш гүехэн ягаан