дээлийн энгэр цаваглах
монгол дээлийн энгэрт цаваг наах