цаасаар цаваг тавих
юмны сиймхий цоорхойд цаасаар давхарлага хийх