ХҮҮРНЭХ

Ямар нэгэн хэрэг явдлыг дэс дараатай, энгийн маягаар тоочин ярих, өгүүлэх - Алсын аянд ах дүү мэт ижилдэн дассан дэлгэрэнгүй... С.Дашдэндэв. Улаан наран., хүүрнэн өгүүлэх (энгийнээр ярих) - Шинэ ногоон дээр тарайж хэвтээд хүүрнэн өгүүлдэг билээ. Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа., хүүрнэн тоочих (учир явдлыг нэгд нэгэнгүй сул хэлэлцэх, ярилцах) - Хүүрнэн тоочих үнэн үгийг минь сонс. Ш.Гаадамба. Элбэг дээл., хүүрнэх өгүүлбэр (ямар нэгэн хэрэг явдлын тухай ерийн байдалтай тоочин хэлсэн өгүүлбэр), хүүрнэж суугаад зөвлөх сайхан, хүчээ нийлүүлээд ажиллах сайхан [зүйр цэцэн үг] (хамтаараа зөвлөлдөн, хүчээ нэгтгэвэл ажил бүтэмжтэй болно гэсэн санаа).

хүүрнэн өгүүлэх энгийнээр ярих
хүүрнэн тоочих учир явдлыг нэгд нэгэнгүй сул хэлэлцэх, ярилцах
хүүрнэх өгүүлбэр ямар нэгэн хэрэг явдлын тухай ерийн байдалтай тоочин хэлсэн өгүүлбэр
хүүрнэж суугаад зөвлөх сайхан хүчээ нийлүүлээд ажиллах сайхан хамтаараа зөвлөлдөн, хүчээ нэгтгэвэл ажил бүтэмжтэй болно гэсэн санаа