ХҮҮРЭГ II

Шар бударганын үр, түүгээр хийсэн гурил: хүүргийн гурил (шар бударганын үрээр хийсэн гурил).

Ижил үг:

ХҮҮРЭГ I

ХҮҮРЭГ III