ХҮҮРЭГ III

Хөлдсөн уур, цан: хүүрэг татах (хүйтэн агаарт уур манан бүрхэх) - Нар хэдийнээ шингэж тэртээ дэлгэрэнгүй... Б.Догмид. Цэнхэрлэн харагдана., цан хүүрэг [хоршоо] (хүйтэн агаарт ус чийгээс үүссэн хяруу мэт зүйл, мөн уур манан) - Манжуур эрээн эсгий гуталтай, цан хүүрэг болсон үл таних эр орж ирээд мэнд усаа мэдэлцэн суув. Ж.Дамдин. Үймээний жил.

хүүрэг татах хүйтэн агаарт уур манан бүрхэх
цан хүүрэг хүйтэн агаарт ус чийгээс үүссэн хяруу мэт зүйл, мөн уур манан
Ижил үг:

ХҮҮРЭГ I

ХҮҮРЭГ II