ХҮҮРЭГ I

Ааруул ээзгий, амуу будаа зэрэг идээний амархан хэмхэрдэг, хэврэг болсон байдал: хүүрэг амуу дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ХҮҮРЭГ II

ХҮҮРЭГ III