хурдан морь цээж өндөр хурц ухаан хэнхдэг саруул
/ зүйр цэцэн үг /

юмыг үйл хөдлөл, шинж байдлаар нь дүгнэх гэсэн санаа