ХУРДАСГАГЧ

Эгэл бөөмсийг, их энергитэй (их хурдтай) болгогч төхөөрөмж.