ХУРДАСГАХ

Улмаар хурдан болгох: явцыг хурдасгах (ажил хэргийн явцыг улам хурдан болгох) - Эзэлсэн нутаг дэлгэрэнгүй... “Утга зохиол урлаг” сонин.