АВЛААЧ
/ хуучирсан /

1. Хааны харуулын албаны хүн;


2. Ан гөрөө намнаач хүн.