ХАРМАА
/ яриа /

1. Халаас: хармааны хулгайч (бусдын хувцасны халааснаас хулгай хийж гаршсан хүн);


2. Айлын илүү өрөө: айлын хармаа өрөөнд амьдрах (айлын нэг өрөөг хөлслөн амьдрах).

хармааны хулгайч бусдын хувцасны халааснаас хулгай хийж гаршсан хүн
айлын хармаа өрөөнд амьдрах айлын нэг өрөөг хөлслөн амьдрах