АВШИГ
/ хуучирсан /

1. Эртний Энэтхэгт шинээр хаан ор суухдаа дөрвөн мөрний ус буюу рашааныг толгой дээрээ цутгаж, төрийн эрх барих эрхийг дэлгэрэнгүй...


2. Нууц хөлгөнөө, мандалт толгой дээр ус цутгаж нууц үндсийг сонсох, номлох, бясалгах эрх олох буюу тарнийн үүдэнд орох зан үйлсээр эрх өргөмжлөх ёс;
3. Эрдэм чадалтай мэргэн багш нар хамаг амьтанд тус үйлдэх үүднээс ван тавьж номын хурим үйлдэх ёс. 

авшиг олох

а. Ариутган угаалгах; б. Хаан ширээнд суух

авшиг өгөх

а. Ариутган угаах; б. Хаан ширээнд суулгах, хааныг ширээнд суулгахын өмнө рашаанаар угаах, магнайд нь энгэсэг тавих зан үйл

Хүний амьдралын зорилго нь Бурханыг танихад оршино. Бурханыг таних гэдэг нь бид аугаа их гэдгээ, бүхэл орчлонгийн хүчний хэсэг нь юм гэдгээ мэдэхийг хэлнэ. Хэдийгээр хэсэг нь гэж хэлж байгаа ч үнэндээ бол бүхэлд нь гэж хэлж байгаа хэрэг юм. Завсрын салангид жижиг холбоосууд Авшиг авах үед эргээд холбогдчихдог юм. Бид дотогшоогоо хандаж, дотоод уруугаа нэгдэж байвал нь залгагдан холбогдож, залгагдсан л бол бүх л орчлонтой нэгдмэл болно. Ингэж бид бүрэн бүтэн болно. Энэ нөхцөлд бид ойртсон хэн бүхнийг гараа хүргэлгүй, түүнд зориулж тусгайлан юу ч хийлгүйгээр адислах болно. Бид хэн нэгнийг сонирхох юмуу цусан холбоотой бол тэд аврагдах буюу бусад хэлбэрээр адислагдана (56). Авшиг бол билгийн мэлмий нээх ажиллагаа юм. Таны анхдагч эерэг хүч гэсэн үг. Та өөрийнхээ эзэн нь болно (15). Сэтгэлийн Авшиг хүртэх нь хамаг амьтныг гэтэлгэж байгаа хэрэг юм. Аяндаа хамаг амьтныг гэтэлгэнэ. Та нар хаа очно, тэр газар цэвэрших болно. Учир нь Авшигтан бээр Багшийнхаа хүчийг тархааж энэхүү ертөнцийг цэвэршүүлж байда

Kory Orwu2016-03-31 21:57:22