ХАГСРАХ IV

Хавсарга тавин шороогоор шуурах.

Ижил үг:

ХАГСРАХ I

ХАГСРАХ II

ХАГСРАХ III