ХАГСРАХ II

1. Модон эдлэлийн ус, тос нь хатаж сэврэх: тэрэг хагсрах (тэрэгний модоор хийсэн хэсэг нь хатаж дэлгэрэнгүй...


2. Морь малын идэш тэжээлийг хязгаарлаж сойсноос гэдэс нь шавхрах: хагсарсан морь (өвс тэжээлийг нь сойсон морь).

Ижил үг:

ХАГСРАХ I

ХАГСРАХ III

ХАГСРАХ IV