ХАГСРАХ I

Гурилан боов зэрэг тосонд шарлатал буцлах: боорцог хагсрах (боорцог тосонд шаргалтуулан чанах).

Ижил үг:

ХАГСРАХ II

ХАГСРАХ III

ХАГСРАХ IV