ХАГУР :

хагур хигүр (шүдээ чад чад хийлгэх), хагур шүгэр (а. Шуугих, шаагих; б. Шуурхай дэлгэрэнгүй...