ХАГШИХ II

Хоолойд торсон цэрийг амьсгалын хүчээр хүчтэй хахирч гаргах: хахирах хагших [хоршоо] (хоолойд торсон дэлгэрэнгүй...

хахирах хагших хоолойд торсон зүйлийг амьсгалын хүчээр ханиалгаж гаргах