ХАГШУУЛАХ

1. Хагтай болгох;


2. Өөрийн эрхгүй ханиалгах - Хэншүү гарахаар хагшуулаад байна. И.Дамбажав нар. Монгол үгийн дээж.