ХАДАА

Хүн, амьтан явахад даахуйц болж хөлдсөн мөс, мөсөн зам: голын хадаа (хүн, амьтан явахад даахуйц дэлгэрэнгүй...