ХАГШИХ IV

Бүргэд шувууны таг таг хийж дуугарах, тагших: хагших тагших [хоршоо] (бүргэд дуугарах).

хагших тагших

бүргэд дуугарах