хаана хүрэхийг дарга мэднэ хаагуур явахыг жолооч мэднэ
/ зүйр цэцэн үг /
хүн бүхэн хариуцсан ажлаа мэддэг байх гэсэн санаа