хар гэртээ хаан бор гэртээ богд
/ зүйр цэцэн үг /
хүн өөрийн гэртээ эзэн, өөрийн гэртээ хаан шиг эрх дураараа байдаг гэсэн санаа