ҮЙЛДВЭРЖИХ

Үйлдвэртэй болох: үйлдвэржих явц (үйлдвэртэй болох явц) - Манай оронд 1940-өөд оноос үйлдвэржих дэлгэрэнгүй... Хүүхэд залуучуудын нэвтэрхий толь., хурдацтай үйлдвэржих (богино хугацаанд олон үйлдвэр байгуулах).