ҮЗЭМЧИН

Монгол угсаатан. Өвөр монголын өөртөө засах орны Шилийн гол аймгийн хоёр хошуу болон Монгол улсын Дорнод, Сүхбаатар дэлгэрэнгүй...