ҮЗҮҮРГҮЙ

1. Үзүүр байхгүй: үзүүргүй зүү (мохоо зүү), үзүүргүй харандаа (бал нь хугарсан буюу дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Хязгаар дуусгаваргүй, төгсгөлгүй - Өвлийн улирал дундаасаа хэтрэхүй үед газар тэнгэрийг нийлүүлсэн дуусах үзүүргүй юм шиг үргэлжилсэн дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., үзүүргүй сэтгэл (ханахгүй сэтгэл, шунаг сэтгэл) - Үзүүргүй сэтгэл гэмд унах. Субашид.