ҮГЧОЙ
/ ургамал /

Маш ховордсон, эмд ордог ургамал, улаан тулам.