өр хадгалсан үгүйрдэг өвчин хадгалсан үхдэг
/ зүйр цэцэн үг /
өргүй бол баян, өвчингүй бол жаргал