үсээ үгтээх
үсээ зулгаах, үсийг зулгаан угаар нь тасдаж татах