ҮГТ II

Үг бүхий: олон үгт (чалчаа, мэдэмхийрэгч).

Ижил үг:

ҮГТ I