ҮГТ I

Угз: үгт татах (огцом татах), үгт болох (идэш хоол шингэхгүй цанхайх).

үгт татах огцом татах
үгт болох идэш хоол шингэхгүй цанхайх
Ижил үг:

ҮГТ II