үгээр цохих
бусдыг нэг ч үг хэлүүлэхгүй хатуу ширүүн үгээр дайрах