УУЛГАМЧ

Уулга алдамтгай, бэлэнч: уулгамч хүн (баахан адгуу хүн, уулга алдамтгай хүн) - Чи чинь уулгамч дэлгэрэнгүй... Ч.Лодойдмба. Тунгалаг Тамир., уулгамч нь уул шиг, ухаан нь манан шиг [зүйр цэцэн үг] (арчаагүй, унхиагүй гэсэн санаа).

уулгамч хүн баахан адгуу хүн, уулга алдамтгай хүн
уулгамч нь уул шиг ухаан нь манан шиг арчаагүй, унхиагүй гэсэн санаа