БААЦГАР

Тэнцэж ядаж байгаа амьтны үр төл, зулзаганы хөдлөх байдал төлөв: баацгар гөлөг (тэнцэж ядсан жижигхэн дэлгэрэнгүй...

баацгар гөлөг тэнцэж ядсан жижигхэн гөлөг
баацгар хүүхэд тэнцэж ядаж буй булцгар хүүхэд