БААЦГАРДАХ

Дэндүү баацгар болох, баацгарын учир зохисгүйдэх.